Кейси Інституту "Укрнафтогазпроект"

Інститут «Укрнафтогазпроект» проводить роботи по створенню і наповненню баз даних, впровадження ГІС магістральних трубопроводів.
За цей час вивчено і випробувано значна кількість програмних технологій, присутніх на сучасному ринку, особливо базових ГІС-платформ і програмних модулів, призначених для збору і обробки даних (топографо-геодезичних, картографічних, даних дистанційного зондування, діагностичних і т. п.).

У виробництво впроваджено найбільш передові технології обробки інформації, починаючи з польового збору інформації, до тривимірного комп'ютерного моделювання та аналізу стану трубопроводів і їх технологічних об'єктів (КС, ПСГ, ГРС).


Фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект» були виконані спеціалізовані роботи, що включали в себе інструментальні дослідження методами неруйнівного контролю та комплекс геофізичних методів. Основною метою робіт було:

 • отримання об'єктивної інформації про поточний технічний стан водоводів, а також виявлення причин їх передчасного руйнування;
 • виконання аналізу наявних пошкоджень, а також визначення причин і механізмів їх появи;
 • обстеження стану ґрунтової подушки, на якій розміщені водоводи;
 • розробка рекомендацій щодо забезпечення подальшої надійної та безпечної експлуатації водоводів.Зверніться до нас

Фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект» були виконані спеціалізовані роботи, що включали в себе інструментальні дослідження методами неруйнівного контролю та комплекс геофізичних методів. Основною метою робіт було:

 • отримання об'єктивної інформації про поточний технічний стан зливних і напірних трубопроводів СТВОП системи безпеки, а також виявлення причин і механізмів їх передчасного руйнування;
 • виконання аналізу дефектів і пошкоджень металу труби, а також локалізації місць їх прояву;
 • визначення напруженого стану трубопроводів;
 • визначення напружено-деформованого стану гірських порід в умовах експлуатації технологічного обладнання;
 • складання висновків, для подальшої розробки рекомендацій щодо забезпечення надійної та безпечної експлуатації трубопроводів (продовження термінів експлуатації на термін експлуатації енергоблоку).


Зверніться до нас

На території промплощадки тепличного комплексу ТОВ «Асканія-Флора» фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект» були виконані електрометричні роботи з метою отримання даних про:

 • природні умови території;
 • фактори техногенного впливу на підземні та надземні металеві комунікації об’єкту;
 • існуючу систему ЕХЗ та наявність її негативного впливу на суміжні комунікації, що не підлягають активному катодному захисту;
 • наявність, розповсюдження, величину та ступінь впливу «блукаючих струмів» від постійних джерел з подальшою їх локалізацією;
 • наявність, величину та ступінь впливу наведеної змінної напруги промислової частоти 50 Гц на технологічні комунікації промплощадки;
 • наявність та величино високочастотних до 10 кГц наведених струмів від технологічного обладнання.Зверніться до нас

Фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект», на замовлення ПАТ «Укртранснафта» (філія ПМН), проводилася перевірка технічного стану УКЗ, визначалися зони захисту та зони впливу, вимірювалися опори розтікання АЗ та виконувалася топогеодизична зйомка площадок УКЗ та АЗ.

На основі польових вимірювань: виконувалися розрахунки оптимального струмового режиму та мінімального потенціалу в точках дренажу, при роботі та відключенні сусідніх УКЗ, а також були розроблені проекти по капітальному ремонту АЗ.Зверніться до нас

Фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект» виконана обробка польових даних та складено Технічний звіт з наданням висновків і рекомендацій. Основною метою робіт було:

 • отримання детальної корозійної карти лінійної частини магістрального нафтопроводу;
 • визначення оптимальних режимів роботи існуючих засобів протикорозійного захисту;
 • визначення обсягів і черговості ремонту/реконструкції існуючих засобів електрохімічного захисту та ізоляційних покриттів;
 • визначення необхідності впровадження додаткових засобів протикорозійного захисту;
 • виконання розрахунків залишкового ресурсу захисних покриттів підземних комунікацій.Зверніться до нас

Фахівцями «Інститут «Укрнафтогазпроект» виконана обробка польових даних та складено Технічний звіт з наданням висновків і рекомендацій. Основною метою робіт було:

 • отримання детальної корозійної карти лінійної частини магістрального нафтопроводу;
 • визначення оптимальних режимів роботи існуючих засобів протикорозійного захисту;
 • визначення обсягів і черговості ремонту/реконструкції існуючих засобів електрохімічного захисту та ізоляційних покриттів;
 • визначення необхідності впровадження додаткових засобів протикорозійного захисту;
 • виконання розрахунків залишкового ресурсу захисних покриттів підземних комунікацій.Зверніться до нас