Послуги Інституту "Укрнафтогазпроект"

Проектуємо

Завдяки професійному рівню персоналу, великого спектру послуг, що надаються і накопиченому досвіду, інститут оперативно реагує на будь-які вимоги ринку, співпрацює з вітчизняними та іноземними організаціями з проектування і будівництва об'єктів «під ключ».

Найважливішою особливістю інституту є гнучкість в роботі, яка дає можливість швидко пристосуватися до специфічних умов Замовника.

Інститут має потужну виробничо-технічну базу, а також оснащений новітньою комп'ютерною технікою, поліграфічним устаткуванням та іншими сучасними технічними засобами, необхідними для проектування і управління.

В основу розробок приймаються технічні рішення, відповідні як національному законодавству, так і міжнародним стандартам.

Ми проектуємо наступні об'єкти

 • Магістральні газопроводи, конденсатопроводи і нафтопродуктопроводи;
 • Компресорні і насосні станції;
 • Газовимірювальні станції;
 • Газопроводи-відводи і газорозподільні станції (ГРС);
 • Газопостачання населених пунктів;
 • Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС);
 • Автомобільні заправні станції (АЗС);
 • Підземні сховища для нафти і нафтопродуктів, природного і нафтового газу;
 • Підземні сховища як могильники для техногенних відходів;
 • Морські термінали зрідженого газу;
 • Бази скрапленого газу;
 • Резервуарні парки для зберігання нафти і нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів;
 • Об'єкти збору, підготовки нафти і газу;
 • Об'єкти соцкультпобуту і житлові будинки;
 • Окремі об'єкти виробничого і допоміжного призначення (енергопостачання, зв'язку, водопостачання і каналізації, автодороги, мости та ін.);
 • Системи протипожежного захисту;
 • Системи автоматизації, телемеханізації та оперативно- диспетчерського управління газотранспортних систем і промислових об'єктів;
 • Лінії електропередач, підстанції і розподільні пункти до 35кВ, автономні електростанції до 10 кВ, електроосвітлення промислових і житлово-комунальних об'єктів;
 • Проекти реконструкції та технічного переозброєння діючих об'єктів.

Ми виконуємо наступні послуги

 • Функції генерального проектувальника;
 • Розробку схем перспективного розвитку галузі , схем газопостачання окремих регіонів і населених пунктів;
 • Комплексне технічне обстеження корозійного стану діючих трубопроводів, окремих будівель і споруд і ефективності роботи засобів ЕХЗ
 • Електрометричне вишукування для розміщення засобів ЕХЗ трубопроводів, підземних металевих комунікацій;
 • Збір вихідних даних для проектування;
 • Технічний нагляд за будівництвом;
 • Пуско-налагоджувальні роботи засобів ЕХЗ;
 • Авторський нагляд за будівництвом;
 • Технічне обстеження підземних трубопроводів, будівель і споруд;
 • Оцінку впливу на навколишнє середовище;
 • Розробку відомчих норм проектування і стандартів підприємств;
 • Розробку інвестиційних проектів;
 • Паспортизацію магістральних газопроводів, впровадження ГІС магістральних газопроводів;
 • Розробку документації;
 • Розробки техніко-комерційних пропозицій;
 • Декларування безпеки небезпечних виробничих об'єктів нафтової і газової промисловості;
 • Кількісний та якісний аналіз аварійного ризику;
 • Обгрунтування обов'язкових страхових платежів на покриття збитків від аварій;
 • Розробка планів локалізації аварійних ситуацій для проектованих і діючих небезпечних виробничих об'єктів;
 • Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в рамках ТЕО, проекту, робочого проекту;
 • Інженерно-екологічні розрахунки;
 • Виконуємо повний комплекс дослідницьких робіт для капітального будівництва.